A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Căn cứ Thông tư số 25/2020-TT-BDG ĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ GDĐT về quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc Quy định Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh từ năm học 2022-2023;

Thực hiện công văn số 421/PGDĐT ngày 30/6/2022 của phòng Giáo dục và Đào tạo Hương Khê về việc lựa chọn và sử dụng sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 từ năm học 2022-2023;

Trường tiểu học Hương Liên xin Thông báo tới Cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh Danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng năm học 2022-2023 gồm:


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tác giả: th.ht.hongha.phk
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết