A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2021-2022

Căn cứ Luật Giáo dục 2019; Quyết định số 2551/QĐ BGDĐT ngày 04/8/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT và Quyết định số 2840/QĐ UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ văn bản số 1783/SGDĐT-TTr ngày 15/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh về việc hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, phổ thông và GDTX.

Căn cứ Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 -2022 ứng phó dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo.

Căn cứ văn bản số 1783/SGDĐT-TTr ngày 15/9/2021 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2021-2022. Văn bản số 655/PGDĐT ngày 17/9/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2021-2022. Văn bản số 656/PGDĐT ngày 17/9/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ năm học 2021-2022 đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS.

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 của trường tiểu học Hương Liên, Ban Kiểm tra nội bộ trường Tiểu học Hương Liên xây dựng Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm 2021- 2022 như sau:


Tập tin đính kèm
Nguồn:thhuonglien.huongkhe.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan